På billedet ses fra venstre: Annies far, Annies farfar , min morfar, Annies morfar, min far, Henrik, min farfar, mig

Arbejdet med slægtsstudier

Jeg har arbejdet med min og Annies slægter siden 1966.
Da vores ældste søn Henrik blev født i 1965 havde han alle sine 4 oldefædre og sine 2 bedsteforældre, så vi blev fotograferet alle 8 en skøn sommerdag i 1966.
Ved det efterfølgende kaffebord fortalte de 4 oldefædre om deres familier og jeg blev ganske simpelt duperet over hvor meget de kunne fortælle om søskende, fætre og kusiner, forældre og onkler og tanter, om bedsteforældre, oldeforældre, ja selv om tipoldeforældre og slægtens overleveringer.

Det gik ved den lejlighed lige pludselig op for mig, at der fandtes en enorm viden om familien som ville forsvinde - eller i hvert fald blive meget vanskeligere tilgængelig - i løbet af få år.

Jeg besluttede derfor at afsætte en dag til hver af de 4 oldefædre og tage rundt og besøge dem og notere så meget af deres fortællinger ned som det var mig muligt.
 
Det blev starten på mine slægtsstudier.
De fortalte så mange spændende og også utrolige historier, at jeg ganske simpelthen måtte have undersøgt om de virkelig kunne være sande.

Det blev nogle megt spændende, men også meget omfattende undersøgelser for at få afdækket hvad der var myter og hvad der var fakta. Og på den måde kom jeg i gang.

Siden er jeg kommet vidt omkring og jeg vil her prøve at lægge en række af vore slægtslinier og historier frem, men jeg har fundet så meget at der ganske simpelt ikke kan blive plads til det hele.
Det jeg har fundet er ikke alt sammen noget jeg selv har gravet frem.

De første 13-14 generationer består selvfølgeligt primært af bønder iblandet nogle håndværkere, lærere og præster og det har jeg stort set selv måttet finde frem til..
Gennem præsteslægten Laurberg kan linien føres tilbage til den danske adel og så kan man lige pludselig profitere rigtig meget på andres arbejde. Det gælder hovedsageligt generationerne 10 til ca. 25. Herefter begynder udenlandske adelsfamilier at dominere sammen med den danske kongefamilie og andre fyrste- og kejserslægter i Sydeuropa.  Og så er kildematerialet meget omfattende. Men også meget usikkert.
Ældste mand jeg har medtaget i slægtstavelen er Pippin I (den ældre/den gamle) der døde i år 640.

Sidst opdateret den 5. november 2010