Områder

Ved kommunesammenlægningen i 1970  blev den ny Struer kommune dannet af ialt 7 kommuner:
Resen/Humlum, Struer, Hjerm, Vejrum, Ølby, Asp og Fousing.
Ved kommunalreformen i 2007 blev Struer og Thyholm kommuner sammenlagt og kommunen er  i dag på knap 23.000 indbyggere.

Området har siden stenalderen været beboet og har dannet en fortrinlig baggrund for jagt og fiskeri og da den tid kom for jordbrug.
De mange gravhøje vidner om en tidlig bosætning og de mange kirker om fede jorde og gode livsvilkår.
Også navnene trækker spor langt tilbage i historien.
Den nuværende Struer kommune strækker sig over 3 herreder: Hjerm i syd, Skodborg i nordvest og Refs herred i nord.  Skodborg betyder "Kongens borg" og mange navne fortæller om områdets betydning.
Gudum - "Gudernes hjem" og Vium - "Helligt hjem" lader formode, at området havde betydnig  også i religiøs henseende.Sidst opdateret den 24. august 2010