Emner

Importmoms.

Den 11. november 2011 købte jeg en bog om CMS-programmet Joomla i USA. Pris 27,99 $ svarende til præcis 150,76 kr.
Lørdag den 3. december modtog jeg med posten en opkrævning på 293,20 kr. med følgender specifikation: Udlægsgebyr: 120 kr. , Importmoms: 173,20 kr. Ialt: 293,20 kr.
På fakturaen var anført: Ved spørgsmål til denne faktura, kontakt venligst UPS Danmark A/S.
Det gjorde jeg så for at få klarhed over, hvad det var jeg skulle betale.
Jeg havde forinden på Internetttet konstateret, at man skal betale moms af al import til en værdi af mere end 80 kr. fra lande uden for EU.
Jeg skulle altså betale 37, 69 kr, i moms, men at det skulle blive til 293,20 kr. forstod jeg ikke.
På det oplyste telefonnummer kunne man heller ikke forklare beløbetsstørrelse og henvist mig til at ringe til indfortoldningssafdelingen.
Det gjorde sig så, men der var ingen i indfortoldningsafdelingen. De var alle gået til frokost. Alle på samme tid. Klokken var 11.30. En venlig receptionsdame oplyste mig om, at hvis jeg ringede mellem kl. 12.10 og 15.15 ville jeg kunne træffe nogen.
Det gjorde jeg så, og blev mødt af en telefonsvarer.
Den venlige receptionsdame fandt dog efterfølgende en medarbejder til mig.
Han kunne fortælle at beløbet på de 293,20 kr. bestod af:
Moms for bogen:        37,69 kr.
Ekspeditionsgebyr:    120,00 kr.
Moms af forsendelse: 135,75 kr.
Jeg gjorde så opmærksom på, jeg havde betalt forsendelseomkostninger ved købet, og at de overhovedet ikke var af den størrelse. Svaret var, at der også skulle betales moms af forsendelsesomkostninger og da forsendelsesomkostninger ikke var oplyst beregnede man momsen ud fra firmaets udbringsgebyr, som var 543 kr.
Jeg spurgte hvem der havde betalt dette beløb, men fik at vide, at det var der ingen der havde. Det var blot et beregningsgrundlag i mangel af bedre.
Men hvis jeg kunne dokumentere min leveringsomkostninger kunne man søge ToldSkat om få importmomsen nedsat til 25 % af det reeelt betalte beløb.
"Shipping and handling" beløb sig til 9$  svarende til 48,48 kr. Momsen heraf andrager 12,12 kr. hvilket er 123,63 kr. mindre end opkrævet. Jeg bad selvfølgelig om man søgte ToldSkat om en reduktion til den reelle pris, sendte dokumentation ind og aftalte, at jeg afventede betaling indtil opkrævningen er korrigeret til det rigtige beløb: 169,80 kr.
Men det er også mange penge; det er mere end værdien af det købte - en afgift på 112,6 %.
Jeg beslutter mig derfor at ringe til ToldSkat og spørge om det virkelig kan være rigtig at reglerne er så tåbelige.
Jeg taler med en venlig dame, der selvfølgelig fortæller mig at sådan er reglerne og da jeg anfører at det er da fuldstændig tåbeligt oplyser hun, at det er muligt, men sådan er reglerne altså og der er blevet klaget over dem til ombudsmanden adskillige gange og hver gang har ombudsmanden blot konstaeret, at sådan er reglerne altså.
Det kan altså næppe betale sig for mig at klage
I stedet nøjes jeg med i mit stille sind at konstatere:
Stakkels Danmark der har politikere og en centraladministation, der vedtager så tåbelige regler.  

Sidst opdateret den 6. december 2011