Struer 

er en ung by, vokset op omkring havnen og jernbanen. Udviklingen tog fart efter at jernbanen i 1865 blev ført frem til Struer. Indtil da havde det blot været et udskibningssted i Gimsing sogn for Holstebros købmænd, men i 1894 blev Struer en selvstændig kommune og i 1917 købstad. Kirken blev bygget i 1891 og rådhuset i 1921.
At gå rundt i Struer centrum har jeg fra første færd oplevet som at gå rundt i min barndoms modeljernbaneby med jernbane langs med havnen, stationen for enden og rådhus og kirke på den anden side af jernbanen.

Ved kommunesammenlægningen i 1970  blev den ny Struer kommune dannet af ialt 7 kommuner. Ved kommunalreformen i 2007 blev den sammenlagt med Thyholm kommune og er i dag landet 6. mindste kommune med knap 23.000 indbyggere.

Vi er begge født i Esbjerg og det var derfor en sjov overraskelse at opdage, at Esbjergs og Struers historier er så tæt forbundne.
Da Danmark mistede Hamborg som udskibningshavn i 1864 skulle der findes et nyt udskibningssted for eksporten til Norge og England. Valget faldt på Struer, der var vel placeret for begge lande efter gennembruddet af Agger Tange i 1825. Imidlertid frøs Limfjorden til allerede den første vinter efter at en anlægsmole var blevet etableret ved Struer Havn. Og da isen brød op skruede isen op således at havnemolen blev ødelagt.
Der måtte derfor findes en bedre løsning - en løsning med en isfri havn - og det er baggrunden for anlægsloven om Esbjerg havn, der blev vedtaget i 1868.

Fra 1989 til 2008 var jeg kommunaldirektør i Struer.
Det var et meget spændende job i en meget spændende periode - ikke mindst i relation til den teknologiske udvikling, der udviklede sig eksplosivt igennem disse år.
Men samtidig udviklede antallet af administrationsforskrifter sig tilsvarende.

Da jeg fratrådte i 2008 kunne jeg med forundring konstatere, at jeg kun var den 5. kommunaldirektør i Struers historie og at der gennem de seneste 75 år kun havde været 3.
Listen ser således ud:
1919 - 1933 Kæmnerne Aagesen og H. Hansen
1933 - 1965 Axel Christensen
1965 - 1989 Axel Nørgaard
1989 - 2008 Keld Vagner Jensen
2008 -         Claus Damgaard

Sidst opdateret den 6. november 2010